Wyniki zawierają 46 przeprowadzonych dotychczas przez Bohemę aukcji z 2057 pozycjami aukcyjnymi.