Wyniki zawierają 44 przeprowadzonych dotychczas przez Bohemę aukcji z 1964 pozycjami aukcyjnymi.