Wyniki zawierają 42 przeprowadzonych dotychczas przez Bohemę aukcji z 1843 pozycjami aukcyjnymi.