Wyniki zawierają 36 przeprowadzonych dotychczas przez Bohemę aukcji z 1538 pozycjami aukcyjnymi.