Wyniki zawierają 39 przeprowadzonych dotychczas przez Bohemę aukcji z 1738 pozycjami aukcyjnymi.