Wyniki zawierają 42 przeprowadzonych dotychczas przez Bohemę aukcji z 1883 pozycjami aukcyjnymi.