Wyniki zawierają 47 przeprowadzonych dotychczas przez Bohemę aukcji z 2096 pozycjami aukcyjnymi.