Wyniki zawierają 45 przeprowadzonych dotychczas przez Bohemę aukcji z 2004 pozycjami aukcyjnymi.