Wyniki zawierają 43 przeprowadzonych dotychczas przez Bohemę aukcji z 1928 pozycjami aukcyjnymi.