Wyniki zawierają 37 przeprowadzonych dotychczas przez Bohemę aukcji z 1638 pozycjami aukcyjnymi.