osobiście

Zapraszamy do Domu Aukcyjnego i Galerii Bohema w Warszawie na Aleje Jerozolimskie 99 lok. 2.

Bohema nie pobiera wadium za udział w aukcji i wstęp na salę. Licytujący wypełnia kartę zgłoszenia, otrzymuje numer aukcyjny i może licytować.

Warto pamiętać, że dzięki zleceniom telefonicznym i internetowym, w licytacji biorą udział również Licytujący nieobecni fizycznie na sali.

telefonicznie

Dzwoniąc najpóźniej na 10 minut przed rozpoczęciem aukcji pod numer telefonu:

+48 889 202 281

Telefonicznie wypełniamy z Licytującym zlecenie licytacji w celu reprezentowania Licytującego na aukcji. W trakcie trwania licytacji łączymy się z Licytującym przy zleconych pozycjach, licytujemy w jego imieniu oraz na bieżąco informujemy o przebiegu licytacji.

internetowo

Wystarczy wypełnić zlecenie licytacji zamieszczone przy każdej pozycji aukcyjnej i oczekiwać kontaktu z naszej strony.

W zleceniu można wybrać sposób licytacji (telefonicznie lub podać kwotę limitu).

Licytacji podlegają również obiekty zaznaczone jako oferta poaukcyjna w zakończonych aukcjach.

onebid_48x48

OneBid

Należy zarejestrować się, lub zalogować do swojego konta na bohema.onebid.pl

OneBid umożliwia licytację i obserwację przebiegu aukcji w czasie rzeczywistym.

W przypadku wygranej licytacji, Bohema lub OneBid skontaktują się ze zwycięzcą w celu ustalenia warunków płatności i odbioru obiektu.

 1. Organizatorem aukcji jest Bohema Adam Łuczak, zwany dalej Bohema.
 2. Licytującym jest wyłącznie osoba, która wypełniła kartę zgłoszenia lub zlecenie licytacji na stronie bohemanowasztuka.pl.
 3. Przedmiotem aukcji są obiekty zgłoszone do sprzedaży przez ich właścicieli lub twórców. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich wyłączną własność bądź mają oni wyłączne prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym lub skarbowym.
 4. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez osobę upoważnioną zwaną dalej Aukcjonerem.
 5. Podczas aukcji obiekty licytowane są w kolejności podanej w katalogu. Przed licytacją Aukcjoner informuje o progach postąpień. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu drukowanym i internetowym aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Zamieszczone w katalogu drukowanym i internetowym reprodukcje obiektów aukcyjnych odpowiadają oryginałom w możliwie najwierniejszy sposób, ale nie stanowią oferty aukcyjnej.
 6. Bohema może reprezentować Licytującego podczas aukcji na podstawie zlecenia licytacji. Bohema zobowiązuje się zakupić obiekt za możliwie najniższą kwotę oferowaną przez Licytującego.
 7. Bohema dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się podczas aukcji z reprezentowanym Licytującym, ale nie ponosi odpowiedzialności w razie niemożności nawiązania połączenia telefonicznego lub internetowego z reprezentowanym Licytującym.
 8. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner, jednak zwyczajowo nie jest ono wyższe niż 100 zł. Stuknięcie młotkiem przez Aukcjonera następuje w momencie uzyskania najwyższej kwoty za licytowany obiekt i oznacza zakończenie jego licytacji. Stuknięcie młotkiem jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży między Bohemą a Licytującym, który staje się Nabywcą obiektu. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.
 9. Każdy obiekt na aukcji ma cenę wywoławczą. Jest to zarazem cena minimalna, poniżej której Bohema nie może sprzedać obiektu.
 10. Do kwoty wylicytowanej Bohema dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 18%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Bohema wystawia faktury VAT marża.
 11. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu, Bohema może przyjąć wpłatę w: euro, dolarach albo funtach brytyjskich. Przeliczenie będzie następowało po dziennym kursie średnim Narodowego Banku Polskiego powiększonym o 3%.
 12. W razie opóźnienia w zapłacie w regulaminowym terminie przez Nabywcę, Bohema może odstąpić od umowy z Nabywcą.
 13. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty.
 14. Bohema nie oferuje usługi wysyłki zakupionych obiektów, jednak na życzenie Nabywcy może wysłać je na jego koszt. Bohema nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.
 15. Licytujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Bohemę podanych danych osobowych dla celów marketingowych i w celach koniecznych do udziału w aukcji. Bohema gwarantuje poufność powierzonych danych teleadresowych i oświadcza, że nie przekaże tych danych jakimkolwiek innym podmiotom i użyje ich tylko w celu indywidualnego kontaktu z klientem.

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać informacje dotyczące aukcji, wystaw i innych przedsięwzięć Bohemy, zachęcamy do skorzystania z newslettera. Dzięki temu szybko dowiedzą się Państwo o nadchodzącej aukcji, a na kilka dni przed wydarzeniem wyślemy do Państwa przypomnienie i katalog aukcyjny.

Dom Aukcyjny Bohema gwarantuje poufność powierzonych danych teleadresowych i oświadcza, że nie przekaże tych danych jakimkolwiek innym podmiotom i użyje ich tylko w celu kontaktu z klientem. W każdej chwili można wypisać się z newslettera. Zostawiając swoje dane, stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie przez firmę Bohema Nowa Sztuka dla celów marketingowych. Dane podają Państwo dobrowolnie, mają prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

26. Aukcja Kolekcjonerska

7 października (poniedziałek) 2019 00:00
2 października
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 99 lok. 2