Paweł Wąsowski

W 1999 r. obronił dyplom, a w 2008 r. pracę doktorską na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Obecnie pracuje na macierzystej uczelni. Zajmuje się historią architektury, malarstwem, rzeźbą, fotografią i projektowaniem architektonicznym. Interesuje go oddziaływanie architektury na malarstwo i vice versa. W swoich pracach bada iluzje i złudzenia optyczne, oddziaływanie koloru na przestrzeń i na człowieka.