Krzysztof Sokolovski

Urodzony w 1985 r. Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku (2009-2012) oraz Warszawie (2012-2014). Nagroda Rektora ASP w Gdańsku za organizację Międzynarodowego Festiwalu Młodej Sztuki „IFYart” na Litwie, 2011. Wystawy indywidualne: Ikona relikwiarzowa, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Warszawa oraz Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej ICONart, Lwów, 2013; prezentacja pracy dyplomowej, Dom Polski w Ejszyszkach (Litwa), 2014. Wyróżnienie w konkursie „artNoble 2014” w kategorii najlepszy dyplom wyższych szkół artystycznych Polski na Festiwalu Miasto Gwiazd, Żyrardów, 2014.