Hubert Bujak

Urodzony w 1980 r. W latach 2005-2010 studiował na Wydziale Malarstwa i Rzeźby w ASP we Wrocławiu. W 2010 r. obronił z wyróżnieniem pracę dyplomową pt. poszukiwanie struktury. Malarstwo i rzeźba są dla niego podstawowymi środkami artystycznego wyrazu. Od momentu ukończenia studiów, zrealizował szereg prac w ramach autorskich projektów artystycznych: ośmiu wystaw indywidualnych oraz kilkunastu wystaw zbiorowych. W swojej twórczości, ściśle figuratywnej, artysta wykorzystuje proste formy, symbole, archetypy i motywy związane z kulturą, znajdując dla nich odpowiednie, nowe konteksty.